Nadproża prefabrykowane

W ofercie naszej firmy Klienci znajdą klika typów nadproży prefabrykowanych, począwszy od podstawowych typu L-19, do nadproży strunobetonowych firmy Konbet Poznań.


Nadproża L-19


Ofertę nadproży prefabrykowanych otwierają klasyczne nadproża typu L-19. Nadproża typu L-19 charakteryzują się stosunkowo niską ceną. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Nadproża L-19 przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany osłonowe nie obciążone stropem. Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układa się dwie belki nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami dozbraja się dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełnia betonem C 20/25. Następnie można przystąpić do wykonywania muru nad otworem, układania stropu i betonowania wieńca. Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe na których opierają się płyty stropowe wymagają dodatkowych podpór montażowych. Nadproża nad otworami okiennymi w ścianach nośnych występują bezpośrednio pod stropem, dlatego po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża i wieniec razem. Stemple można usunąć spod nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. W ciągłej sprzedaży posiadamy nadproża L-19/9 (stopka nadproża wynosi 9cm) w następujących długościach: 90cm, 120cm, 150cm, 180cm, 210cm, 240cm, 270cm, 300cm. Na specjalne życzenie naszych klientów sprowadzamy nadproża L-19/12 (stopka nadproża wynosi 12cm).l19_1jpg                                                 l19png
Nadproża Czamaninek


Nadproża Czamaninek charakteryzują się prostym kształtem (prostokątny przekrój) oraz stosunkową niską masą. Są "ciepłe", dzięki zastosowaniu keramzytu nie powodują powstawania mostków termicznych. Ich montaż jest łatwiejszy niż w przypadku nadproży typu L-19. Układa się je w prosty sposób ( wystarczy pamiętać aby umieszczony na nich napis był czytelny), przy użyciu zaprawy murarskiej (klasycznej lub cienkowarstwowej), bez konieczności dodatkowego dozbrajania i zalewania, co umożliwia kontynuowanie prac murarskich zaraz po ich wbudowaniu nad otworami.czam1png


*)Współczynnik przewodzenia ciepła dla betonu wynosi 1,7 W/(m*k)