W przypadku fundamentów i podłóg izolację możemy podzielić na termiczną i hydroizolację.

 

Hydroizolacja zabezpiecza budynek przed wilgocię z ziemi. Jej zadaniem jest ochrona konstrukcji budynku przed szkodliwym działaniem wody i zapobiega dostawaniu się wilgoci do wnętrza budynku. Ogólnie możemy podzielić ją na izolację pionową (fundament) i poziomą (pomiędzy fundamentem a ścianami nośnymi oraz pod posadzkową na gruncie).

 

Izolacja termiczna fundamentów i podłóg, choć często lekceważona przez inwestorów szczególnie w budynkach niepodpiwniczonych, jest izolacją wręcz kluczową, ponieważ przemarzająca ziemia przekazuje zimno do środka budynku, poprzez ściany nośne i podłogę na guncie, omijając izolację zewnętrzną ściany i wewnętrzną podłogi na gruncie. Do izolacji fundamentów najczęściej stosuje się styropianu typu hydro lub polistyren ekstrudowany (XPS). Ze względu na swą budowę nie zaleca się stosowania zwykłych styropianów do izolacji fundamentów. Zalecana przez producentów grubość izolacji waha się pomiędzy 6 - 10 cm. Wysokość izolacji jest zależna od strefy przemarzania gruntu. W Polsce waha się ona od 80 do 140 cm (w województwie łódzkim wynosi ok. 100 cm). Najlepszym rozwiązaniem jest gdy izolacja fundamentów pona dgruntem w sposób ciągły przechodzi w izolację ściany budynku. Unika się w ten sposób zbędnych mostków termicznych. Do izolowania podłóg wystarczy zwykły styropian podłogowy.