Kerakoll, Łódź

Kerakoll GeoLite 40 - zaprawa do napraw betonu, Łódź. GeoLite 40 to tiksotropowa geozaprawa do pasywacji, reprofilacji, szpachlowania i ochrony struktur z betonu zbrojonego, takich jak: belki, filary, płyty, półki balkonowe, rampy, beton architektoniczny, elementy dekoracyjne, gzymsy, bez warstwy szczepnej i antykorozyjnej. Szpachlowanie i wyrównywanie w jednym cyklu roboczym. Malowanie po 4 godzinach. Grubość warstwy 2-40 mm, wytrzymałość na ściskanie >50 MPa. Nie powoduje korozji zbrojenia.