Asfalt na zimno TAR-CAN

 

Asflat na zimno TAR-CAN to gotowa do użycia mieszanka mineralno-asfaltowa, do błyskawicznych napraw uszkodzeń asfaltu i betonu, o dowolnym kształcie, głębokości i wielkości.

 

Zastosowanie:

  • naprawa dróg asfaltowych i betonowych,
  • naprawa po remontach cząstkowych,
  • naprawa przejazdów kolejowych,
  • montaż studzienek ściekowych.

 

Korzyści:

  • naprawiana powierzchnia jest gotowa do użytku natychmiast po jej wykonaniu,
  • naprawy można dokonywać w każdych warunkach pogodowych, w temperaturach ujemnych (do -10 C) oraz podczas opadów,
  • nie są wymagane specjalistyczne narzędzia.

 

Wykonanie:

Przed wypełnieniem ubytku z jego krawędzi i dna należy usunąć luźne części oraz zanieczyszczenia. Powierzchnie ubytku nie wymagają gruntowania. Krawędzie powinny być przycięte do pionu. Grubość warstwy zagęszczanej ręcznie powinna wynosić od 1,5 do 4,0 cm. W przypadku głębszych ubytków należy wypełniać je kolejnymi warstwami, zagęszczając osobno każdą warstwę. Jeżeli wypełnienie ubytku zagęszcza się walcem drogowym, wówczas czynność tę wykonuje się w jednej warstwie. W przypadku stosowania w temperaturze niższej niż 5 C, zaleca się zagęszczanie w cienkich warstwach (ok. 2 cm). Wypełnienie należy wykonać z naddatkiem od 0,5 do 1,0 cm. Górna powierzchnia zagęszczonej warstwy powinna wystawać nad powierzchnię od 0,1 do 0,3 cm.

 

Dane techniczne:

  • uziarnienie do 8mm,
  • temperatura stosowania od -10 C do +30 C,
  • wydajność z worka 25kg - ok. 17 L.