Asfalt na zimno workowany

Cena za tonę od 829,20 zł netto

Dotyczy zakupów całopaletowych (40 sztuk, sztuka za 20,73 zł netto)W ofercie naszej firmy znajdą Państwo mieszankę mineralno-asfaltową na zimno firmy TRAKT S.A. Jest to mieszanka typu otwartego, produkowana z mieszaniny kruszywa łamanego naturalnego, otoczonego upłynnionym asfaltem drogowym. Produkt stosowany jest do wykonywania remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych i betonowych, wypełniania ubytków, wybojów, miejscowego wyrównywania lub profilowania nawierzchni dróg, chodników jak również przestrzeni wokół płyt lub kanałów oraz przepustów kablowych i dylatacji.

Mieszanka sprawdza się przy wyrównywaniu powierzchni wokół metalowych urządzeń takich jak studzienki czy przejazdy kolejowe, znajdujące się w nawierzchni. Przy zastosowaniu kilku warstw mieszanki TRAKT S.A. maksymalna głębokość naprawianego ubytku może wynosić 10 cm. Produkowana mieszanka posiada uziarnienie od 0 mm do 8 mm.

Mieszankę mineralno - asfaltową można stosować w temperaturze otoczenia od -20°C do +40°C. W celu zapewnienia urabialności w czasie wbudowania, mieszanka powinna mieć temperaturę nie mniejszą niż 5°C. W okresie zimowym należy ją przechowywać w pomieszczeniu ogrzewanym. Gotowy produkt sprzedawany jest w zgrzewanych workach po 25 kg. Nad wysoką jakością produkcji czuwa wdrożony w firmie system Zakładowej Kontroli Produkcji, który spełnia wymagania aktualnej aprobaty technicznej AT/2006-03-2129/3.