Nadproża prefabrykowane


Nadproża Czamaninek


Nadproża Czamaninek charakteryzują się prostym kształtem (prostokątny przekrój) oraz stosunkową niską masą. Są "ciepłe" - współczynnik przewodzenia ciepła: 0,066 ( w przypadku nadproży wylewanych współczynnik przewodzenia ciepła wynosi około 1,65). Dzięki zastosowaniu keramzytu nie powodują powstawania mostków termicznych. Ich montaż jest łatwiejszy niż w przypadku nadproży typu L-19. Układa się je w prosty sposób ( wystarczy pamiętać aby umieszczony na nich napis był czytelny), przy użyciu zaprawy murarskiej (klasycznej lub cienkowarstwowej), bez konieczności dodatkowego dozbrajania i zalewania, co umożliwia kontynuowanie prac murarskich zaraz po ich wbudowaniu nad otworami.


Nadproża L-19


Ofertę nadproży prefabrykowanych otwierają klasyczne nadproża typu L-19. Nadproża typu L-19 charakteryzują się stosunkowo niską ceną. Każde nadproże składa się zazwyczaj z dwóch prefabrykowanych belek typu „L19-Nn” i części monolitycznej wykonywanej na budowie. Nadproża L-19 przeznaczone są do wbudowania w ściany nośne zewnętrzne i wewnętrzne, jak i ściany osłonowe nie obciążone stropem. Belki nadprożowe montuje się równocześnie ze wznoszeniem ścian. Na wyrównanej i wypoziomowanej powierzchni, na zaprawie cementowej układa się dwie belki nadprożowe o długości odpowiedniej do szerokości otworu (z uwzględnieniem głębokości oparcia), półkami dolnymi do środka. Wewnętrzną przestrzeń miedzy belkami dozbraja się dodatkowo (jeśli wymaga tego projekt) i wypełnia betonem C 20/25. Następnie można przystąpić do wykonywania muru nad otworem, układania stropu i betonowania wieńca. Belki nadprożowe o długości 2,10 m i dłuższe na których opierają się płyty stropowe wymagają dodatkowych podpór montażowych. Nadproża nad otworami okiennymi w ścianach nośnych występują bezpośrednio pod stropem, dlatego po ułożeniu belek i ich podparciu należy wykonać zaprojektowane zbrojenie części monolitycznej nadproża, następnie ułożyć strop prefabrykowany i wykonać zbrojenie wieńca. Dopiero potem można zabetonować wewnętrzną część nadproża i wieniec razem. Stemple można usunąć spod nadproży najwcześniej po 7 dniach, po stężeniu betonu. W ciągłej sprzedaży posiadamy nadproża L-19/9 (stopka nadproża wynosi 9cm) w następujących długościach: 90cm, 120cm, 150cm, 180cm, 210cm, 240cm, 270cm, 300cm. Na specjalne życzenie naszych klientów sprowadzamy nadproża L-19/12 (stopka nadproża wynosi 12cm).l19_1jpg                                                 l19png